Skip to content

Общи условия

Данни за продавача

“ЕС- 3” ООД е фирма, регистрирана в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр.ПАЗАРДЖИК, ул. “Трапезица” №5; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 201351132, телефон за контакт +359 890 933 332 / email: info@solarhouse.bg / www.solarhouse.bg

Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.solarhouse.bg (наричана по-нататък “Сайтът”) преди да използвате този сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и www.solarhouse.bg (наричанo по-нататък SolarHouse.bg или „Администраторът”), с който получавате правото да използвате услугите на Сайта при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт. SolarHouse.bg си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта.
Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Авторски права

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на SolarHouse.bg
и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на solarhouse.bg и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони.

Поверителсност на данни

Личните данни, предоставени от клиентите на фирма “ЕС-3” ООД в нейната уебстраница www.solarhouse.bg, при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само при приемане и изпълнение на поръчки, маркетингови и промоционални цели, изпращане на информационни бюлетини, и за връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми или уточняване на детайли, свързани с поръчката и нейната доставка.
Фирма “ЕС-3” ООД гарантира, че личните данни на клиентите предоставени на уебстраницата и www.solarhouse.bg, няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от горепосочените. SolarHouse.BG запазва правото да променя тази политика по всяко време.
Повече информация за начина на събиране, обработване и съхранение на личните данни може да прочетете в раздел Поверителност на данни.

Ограничена отговорност

SolarHouse.bg прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. SolarHouse.bg не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. SolarHouse.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. SolarHouse.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

Методи на плащане

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

  • Наложен платеж – в брой при доставка (при извършена доставка с куриер на ЕКОНТ не се издава касов бон според НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА)
  • Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА
  • Кредитна/дебитна карта (банка ДСК)
  • Купи на кредит чрез TBI:

Ти Би Ай Банк
– национален телефон 070017571
https://www.tbibank.bg/en/

При успешно заплатени поръчки чрез банков трансфер или картови разплащания, и съответен отказ от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ преди изпращане на пратката, ТЪРГОВЕЦА възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до три работни дни, като използва същото платежно средство използвано при първоначалната транзакция.

Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане

ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стойността по фактура на закупената стока, с включена цена за доставка /с изключение когато е обявена акция за безплатна доставка/. При покупка на кредит и калкулирана платена доставка, транспортните разходи НЕ се включват към отпуснатия стоков кредит.

Чрез доброволно избран метод за плащане ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.

В зависимост от избраният начин за плащане, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане, препратка към електронно терминално разплащане, инструкция за плащане на банкомат, инструкция за плащане на каса/

Поръчки с метод на плащане на Кредит, постъпват за разглеждане и одобрение към съответната кредитна компания. След издаване на становище за одобрение на стоков кредит, служител на ТЪРГОВЕЦА  се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ и уточнява детайли за доставката на стоката с придружаващият пакет документи за подпис. ПОЛЗВАТЕЛЯТ подготвя предварително копие на лична карта, заверено лично от него с подпис и “Вярно с оригинала”, което предава на куриера заедно с подписаните документи.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да избере повече от един артикул или група стоки с обща стойност равна на минималния праг на кредитиране за всяка отделна компания.

Договор за продажба, съгласно закона за електронната търговия

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, направено от SolarHouse.bg (като доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между SolarHouse.bg и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от клиента от страницата на магазина и изпращане на потвърждаващ поръчката E-mail от страна на управата на магазина.

Отказ от сключен договор за продажба

Съгласно действащото българско законодателство, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от извършената покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги от сключване на договора.
Потребителят предварително писмено трябва да информира SolarHouse.bg чрез формата за рекламации, че се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. Стоката трябва да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, което да представи нотариално заверено пълномощно.
Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта (в случай че има налична), в отличен търговски вид (неразличима от нова), поставена в оригиналната й опаковка. В случай, че потребител се възползва от правото си и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, SolarHouse.bg се задължава да възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Доставка

Доставката на поръчките се осъществява в рамките на 1 до 2 работни дни, в зависимост от това кога е пусната заявката. Заявки, пуснати до 14:00 часа се доставят на следващия работен ден, а тези пуснати след този час се доставят на вротия работен ден. Фирма “ЕС-3” ООД има договорени отношения с куриерска фирма Еконт и предоставя възможност за доставка до офис на Еконт или до адрес на получателя, предварително зададен от клиента на www.SolarHouse.bg.
Запазваме правото си да променим срока за доставка, при възникване на непреодулими обстоятелства, като в този случай ще се свържем с Вас, за да ви усведомим за забавянето и да уточним новия срок на доставка.

Уважаеми посетители,

Офисът на „ЕС-3“ / SolarHouse на ул. Сребърна 27 няма да работи на 30 (четвъртък) и 31 (петък) май.
Очакваме ви отново на 3 (понеделник) юни.

С извинение за създаденото неудобство,
eкипът на „ЕС-3“ / Solar House

 

Independently verified
1426 reviews