Микро инвертори

Микро Инвертори

Микро инверторите са от типа мрежови инвертори, което ознчава, че отдават произведената енергия директно в мрежата. Микро инверторите се ползват в случайте, когато дадено място на което искате да монтирате фотоволтаични панели, има засенчване в дадена част от деня. Чрез тях можете да отделите всеки един панел самостоятелно, така че той да не понижава работата на цялата система през времето в което е засенчен. Или посто искате да инсталирате само 1 брой фотоволтаичен панел в паралел с мрежата.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.